Komunikologija
Kratica: KOMUNIK Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji:
Izvođači: prof. dr. sc. Vitomir Grbavac ( Predavanja )
doc. dr. sc. Nikolina Brnjac ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta:
Komunikologija kao zanost o komuniciranju, jedan od imperativa modernog razvoja koja proučava organizaciju i funkcioniranje suvremenih komunikacijskih sustava unutar komunikologijskog sustava kao okvira i najpozvanija je znanstvena disciplina u procesu istraživanja zakonomjernosti, normi i razina u sustavu javnog/globalnog komniciranja. Ona u biti istražuje zakonitosti, mogućnosti i međe ravnopravne i humane komunikacije razumnih bića, i kao takva kroz suvremene komunikacijske spektre na svojevrstan način integriraju znanje, kapital i politiku u jedan jedinstveni, ali međusobno diferencirani sustav, koji može značiti i komunikacijsku moć koja se može neomeđino širiti i predstavljati informacijsku suverenost neke držve, na prostoru koji puno širi i od njezine teritorijalne suverenosti. Tako se komuniciranje, kao proces opće razmjene informacija u svim kontekstima, proširuje i označava podlogu iz koje se razvija novi kodeks društvenih vrednota od kojih je sazdana suvremena društveno-gospodarska zbilja današnjice.
, Cilj i zadaća komunikologije kao znanosti o optimalnom komuniciranju, sagledava se i u genriranju i strukturiranju novih modela, metoda i stilistika, kao i tehnologija, u sustavu javnog/globalnog komuniciranja temeljenog na dijalogu, kao principu..
Iz te perspektive gledana, komunikologija ima izuzetno važnu ulogu u izgradnji i funkcioniranju suvremenih prometni komunikacija raznih prometnih grana, ako se ista promatra kroz prometnu logistiku i inteligentne transportne sustave.
Komunikologija kao znanost o svim oblicima komuniciranja, ustrojstvu komunikacijskih procesa i sustava, predstavlja znanstvenu disciplinu koja je našla svoju nezamjenjljivu ulogu u prometnoj struci i tehničim znanostima, a inaugurira novu logiku i retoriku komuniciranja suvremenog svijeta. Oblici komunikacije (kongruentna / inkongruentna), te interpersonalnokomuniciranje, tkao i verbalna i neverbalna komunikacija, te meta komunikacija su predmet njenog bavljenja i izučavanja. Poruke i kako ih oblikujemo. Spontano, educirano i planirano komuniciranje i ponašanje. Organizacija izlaganja i prezentacija. Video i audio konferencija,te priprema stručnih i znanstvenih materijala za prezentaciju. Komunikacija u funkciji očuvanja, zajedništva (slobodna / prisilna), osobnosti (neugrožavajuća / ugrožavajuća), međusobne suradnje (izbjegavajuća / prihvaćajuća) i sporazumijevanja (neiskrena / iskrena) su aspekti njenog izučavanja. Suvremene informatičke tehnologije u funkciji komunikacijskih procesa, sustavi javno/globalnog komuniciranjai,te Internet kao komunikacijska infrastruktura, uz suvremene komunikacije prometnih sustava su predmet bavljenja komunikologije u prometu .

Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Grbavac, V.&J., Komunikologija, Nastavni materijali,DOIK, Zagreb, 2013.
2. Fiske, J.: Introduction to communication studies Routledge. London,1989.
3. Plenković, M.: Komunikologija masovnih medija, Barbat, Zagreb, 1993.
4. Plenković, M.: Poslovna komunikologija, HKD&Nonacom, Zagreb, 2003.
Preporučena literatura:
5. Pearson, J.C., Spitzberg, B.H.: Interpersonal Communication, Wm.C.Brown Publishers, 1990.
6. Flusser, V.: Kommunikologie, Herausgeber - Stefan Bollmann & Edith Flusser, S. Fischer, Frankfurt.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže