Sustavi mjerenja i daljinskog nadzora
Kratica: SUSMJER Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Zdravko Toš
prof. dr. sc. Zvonko Kavran
Izvođači: dr. sc. Ivan Grgurević ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Elektronski mjerni i kontrolni sustavi, otvoreni i zatvoreni mjerni sustavi. Funkcionalni blokovi mjernog sustava. Statičke dinamičke karakteristike mjernih sustava. Ulazno izlazne karakteristike, greške sustava, kalibracija i linearizacija. Izobličenje izlaznih signala. Senzori i mjerni pretvornici. Bezdodirno mjerenje. Primjena mikroprocesora u mjernim pretvornicima. Povezivanje mjernih pretvornika s računarom. Automatizacija mjerenja. Mjerni sustavi za mjerenje velikog broja podataka. Mjerenje parametara prometa. Sučelje između čovjeka i fleksibilnog i inteligentnog sustava.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bego, V., Mjerenja u elektrotehnici, Tehnička knjiga, Zagreb, 1986.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže