Logistika i ITS
Kratica: LOGITS Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Natalija Jolić
Izvođači: dr. sc. Vlatka Stupalo ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Opći pojmovi o logistici i ITS-u, ciljevi primjene logističkog pristupa. Zadaci i uloge ITS-a, metodologije razvoja ITS-a. Nacionalna ITS arhitektura ?kompatibilnost, sinergija. Interoperativnost ? uloga logistike i standarda ITS-a. Interesne skupine, višerazinski modeli. Utjecaj javnog i privatnog sektora na razvoj i afirmaciju sustava. Projekti razvoja logistike i ITS-a. Proces i koraci evaluacije sustava. Intermodalnost ? logistika ? ITS. Uspostava logističkih distribucijskih centara, njihova uloga u nacionalnim ITS arhitekturama. Informacijski i komunikacijski sustavi ? podrška i podloga sustava. Mjere dobrote, kvalitativno i kvantitativno valoriziranje. Simulacija sustava, opravdanost simulacije, integracija simulacije i procesa planiranja. Logistika i ITS u 21. stoljeću, globalizacija, održivi razvitak, umreženost.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. N. Jolić: Logistika i ITS, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2006.
Preporučena literatura:
2. New Trends in Logistic in Europe, ECMT, Paris 1997.
3. Transport Logistics ? Shared Solutions to Common Challenges, OECD, Paris, 2002.
4. Benson, D., Buga, R., Whitehead, G.: Transport and Logistic, Woodhead Faulkner, New York, 2000.
5. McQueen, B., McQueen, J.: Intelligent Transportation Systems Architecture, Artech H., Boston, 2000.
6. Francois, F.B.: Intelligent Transportation Primer, ITS America, 2000.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže