Sigurnost zračnog prometa
Kratica: SIGZP Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Sanja Steiner
Izvođači:
Opis predmeta: Teorija sigurnosti zračnog prometa, sadržaj i znanstvena metodologija izučavanja. Elementi evaluacije sigurnosne razine: uzročni čimbenici, konvencionalna i proaktivna koncepcija upravljanja sigurnošću. Sustavi izvješćivanja, sustavi sigurnosnog nadzora. Wienerova teorija. Helmreichova teorija. Reasonova teorija. Ergonomija i čimbenik čovjek, prevencija HF uzroka. Međunarodna sigurnosna regulativa: organizacijski i normativni ustroj. ICAO Priručnik za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu SMM (Safety Management Manual). ICAO Program sigurnosnog nadzora (USOAP). Uvod u sustav upravljanja sigurnošću. Komponente i elementi sustava upravljanja sigurnošću. Nacionalni program sigurnosti zračnog prometa. Nezavisne organizacije za sigurnost zračnog prometa. Sustavi izvješćivanja. Politika i ciljevi. Implementacija sustava upravljanja sigurnošću. GAP analiza. Implementacijski plan. Reaktivni procesi upravljanja sigurnošću. Proaktivni i prediktivni procesi upravljanja sigurnošću. Osiguranje operativne sigurnosti. Sigurnosna promocija. Sigurnosna domena upravljanja zračnim prometom. Sigurnosna domena upravljanja zračnim prijevozom. Sigurnosna domena upravljanja aerodromskom operativom. Sigurnosna valorizacija zračnog prometa Hrvatske i strategijski aspekti razvoja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Steiner, S.: Elementi sigurnosti zračnog prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1998.
2. Safety Management Manual, Doc 9859, International Civil Aviation Organisation, Montreal, 2009.
Preporučena literatura:
3. System Safety Handbook. Federal Aviation Administration, 2000.
4. Introduction to Safety Management System. Transport Canada, 2001.
5. GAIN Operator's Flight Safety Handbook. Flight Safety Digest, Flight Safety Foundation, May-June 2002.
6. Online dokumentacija ICAO; EUROCONTROL; ECAC; EASA/JAA
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže