Planiranje u zračnom prometu
Kratica: PLZRPRO Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Sanja Steiner
Izvođači:
Opis predmeta: Potražnja i ponuda u prijevozu putnika i tereta u zračnom prometu i odnosi prema drugim modovima. Razvoj prometa i zračnih prijevoznika. Flota prijevoznika. Deregulacija i liberalizacija tržišta zračnog prometa. Globalizacija i privatizacija usluga zračnog prometa. Međunarodni propisi. Nacionalna regulativa. Infrastruktura zračnog prometa u zavisnosti o lokalnom ili transfernom značaju zračne luke. Čvorne zračne luke. Planiranje aerodroma na razini regije i države. Planiranje flote. Planiranje zračne plovidbe. Strategijsko planiranje u zračnom prometu. Projekcija razvoja zračnog prometa.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Steiner, S., Mihetec, T.: Planiranje u zračnom prometu, Skripta, Fakultet prometnih znanosti, 2013.
Preporučena literatura:
2. Wensveen, J. G.: Air Transportation: A Management Perspective, Seventh Edition, Ashgate Publishing Ltd, 2011.
3. deNeufville, R., Odoni, A.: Airport Systems, Planning, Design and Management, McGraw-Hill, 2003.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže