Organizacija prijevoza putnika željeznicom
Kratica: ORGPRPU Opterećenje: 30(P) + 20(A) + 0(L) + 10(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić
doc. dr. sc. Borna Abramović
Izvođači: dr. sc. Marjana Petrović ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Elementi tehnologije prijevoza putnika. Putnički tokovi unutarnjih i međunarodnih prijevoza. Obrt putničkih garnitura. Analiza utjecaja kvantitativnih i kvalitativnih parametara/pokazatelja na eksploataciju sredstava putničkog prometa. Tehnologija planiranja i upravljanja radom putničkih kolodvora. Tehnološko proračunavanje pokazatelja rada u putničkom prometu. Vlakopratno osoblje. Organiziranje putničkog prometa. Ugovori javnog značaja (Public Service Obligation). Prigradski i gradski prijevozi. Iskustava drugih željezničkih uprava.Visoko brzinski putnički prijevozi. Nekonvencionalni prijevozi. Zajednički proizvodi. Integrirani putnički prijevozi.
Jezici na kojima se održava nastava: Engleski, Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Badanjak, D., Bogović, B., Jenić, V.: Organizacija željezničkog prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb 2006.
2. Mlinarić, T. Osnove tehnologije željezničkog prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2009.
3. Autorizirana predavanja iz kolegija Organizacija prijevoza putnika željeznicom, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb 2012.
6. Abramović, B., Brnjac, N., Petrović, M.: Inženjersko-tehnološki proračuni u željezničkom prometu, Zbirka riješenih zadataka, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb 2007.
Preporučena literatura:
4. Vuchic, V.R.: Urban Transit Systems and Technology, Wiley, New York, 2007.
5. Bogović, B.: Tehnologija prijevoza u željezničkom prometu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1988.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže