Prijevoz robe željeznicom
Kratica: PRROBŽE Opterećenje: 45(P) + 20(A) + 0(L) + 10(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Vinko Jenić
doc. dr. sc. Borna Abramović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić ( Predavanja )
doc. dr. sc. Borna Abramović ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Tehnologija prijevoza robe. Elementi tehnološkog procesa. Tehnička sredstva. Tehnološki proces rada s robom većih kolodvora. Skladištenje. Robni kolodvori. Organiziranje prikupljanja i prijevoza komadnih i vagonskih pošiljaka. Načini prijevoza. Posebne pošiljke. Kapaciteti za rad s komadnim i vagonskim pošiljkama. Komercijalna brzina prijevoza robe. Proračun duljine i iskorištenja utovarno-istovarnih kolosijeka. Proračun površine i iskorištenja skladišnih rampi robnih kolodvora. Proračun bruto podne i korisne površine specijalističkih skladišta. Preradna moć specijalističkih strogo namjenskih skladišta. Opsluživanje industrijskih kolosijeka. Statistika robnog prometa. Međunarodni prijevozi. Modeli za utvrđivanje elemenata organiziranja međunarodnog transportnog poduzetništva. Osiguranje robe u međunarodnom prijevozu. Odgovornost poduzetnika. Štete i štetni zahtjevi u transportnom osiguranju. Proračun potrebe kontejnera za statički i dinamički kapacitet terminala. Preradna sposobnost hucke-pack terminala. Komercijalna brzina prijevoza robe. Proračun rada s robom, potrebna stabilna i pokretna sredstva za tipski kolodvor/postaju u zadanom vremenu i prostoru. Rješavanje programskog zadatka "Dimenzioniranje stabilnih kapaciteta kolodvora i utvrđivanje tehnološkog procesa rada".
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bogović, B.: Prijevozi u željezničkom prometu - ekonomika, marketing, tehnologija, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb 2006
2. Bogović, B.: Prijevoz robe, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1995.
3. Abramović, B., Brnjac, N., Petrović, M.: Inženjersko-tehnološki proračuni u željezničkom prometu ? Zbirka riješenih zadataka, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb 2009.
Preporučena literatura:
4. Bogović, B.: Tehnologija prijevoza u željezničkom prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1988.
5. Čukurov, M.: Model za racionalizaciju i upravljanje robnim operacijama na železničkim stanicama, SFB, Beograd 1991.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže