Upravljanje zalihama
Kratica: UPRAVZAL Opterećenje: 30(P) + 20(A) + 10(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Mario Šafran
Izvođači: dr. sc. Ivona Bajor ( Auditorne vježbe )
dr. sc. Diana Božić ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Opći pojmovi o upravljanju zalihama robe, politika skladištenja i zaliha robe, uloga i značenje robnih zaliha, klasifikacija zaliha robe, primjena A.B.C. metode u upravljanju zalihama robe - Management by exception. Utvrđivanje i praćenje normativa zaliha roba i ekonomičnih pojedinačnih nabavki, inventarizacija zalihe robe. Projektiranje sistema nabavljanja materijala. Određivanje maksimuma i minimuma robnih zaliha. Nabavna i distribucijska logistika kao dio transportne logistike upravljanja zalihama.
Razvrstavanje robe po raznim oblicima frekvencije proizvodne potrošnje, odnosno prodaje. Razvrstavanje robe na A B C skupine prema kriteriju uvjeta nabave, odnosno prodaje. Izračunavanje normativa minimalne zalihe robe. Utvrđivanje normativa optimalne zalihe robe. Utvrđivanje i izračunavanje vrijednosti zalihe.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Šamanović, J.: Logistički i distribucijski sustavi, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet Split, Split,1999. Segetlija, Z.: Distribucija, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet Osijek, Osijek 2006.
Preporučena literatura:
2. Bloomberg D.J., LeMay S. B., Hanna J. B. Logistika; Mate d.o.o., Zagreb, 2006 ISBN: 9532460160
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže