Tehnologija prihvata i otpreme tereta i pošte
Kratica: TEHPRITP Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Jasmina Pašagić Škrinjar
Izvođači:
Opis predmeta: Uvodni pojmovi u prihvatu i otpremi tereta u zračnom prometu. Odgovornost sudionika unutar tehnološkog procesa prihvata i otpreme tereta. Dokumentarna podloga procesa prihvata i otpreme tereta. Tehnička podloga procesa prihvata i otpreme tereta. Kategorije roba u zračnom prometu. Elementi prihvata i otpreme lako pokvarljivih roba. Elementi prihvata i otpreme opasnih roba. Elementi prihvata i otpreme živih životinja u zračnom prometu. Dizajniranje tehnološkog procesa prihvata i otpreme tereta. Uvodne pretpostavke u planiranju infrastrukture i trendovi u prihvatu i otpremi tereta.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Radačić, Ž., Suić, I., Škurla Babić, R.:Tehnologija zračnog prometa I, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2008.
2. Majić, Z., Pavlin, S., Škurla Babić, R.: Tehnologija prihvata i otpreme tereta u zračnom prometu, Skripta, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2010.
Preporučena literatura:
3. IATA Perishable Cargo Regulations IATA Dangerous Goods Regulations IATA Live Animals Regulations Online dokumentacija IATA, ICAO
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže