Poštanski sustavi
Kratica: POŠSU Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 0(L) + 30(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: v. pred. mr. sc. Pero Tabak
Izvođači: dr. sc. Tomislav Kljak ( Seminar )
v. pred. mr. sc. Pero Tabak ( Seminar )
Opis predmeta: Temeljni pojmovi i predmet proučavanja. Sustavski pristup. Povijesni pregled, kuriri, koncesionari, etatizacija, liberalizacija. Univerzalni poštanski sustav u okruženju (socio-ekonomsko gledište). Izomorfija i analogija s prometnim i komunikacijskim sustavom te sustavom javnih usluga (SGEI). Sinergija poštanskog i novčarskog sustava. Temeljna gledišta (tehnološko, ekonomsko i regulatorno) te holistički pristup poštanskom sustavu. Regulatorni okvir (svjetski, europski i nacionalni). Univerzalna poštanska mreža, promet i tehnologija (tehničko-tehnološko jedinstvo). Nacionalni i europski poštanski sustav te poštanski savezi. Dionici poštanskog sustava. Nacionalna poštanska uprava i regulatorno tijelo. Nacionalni poštanski operator i drugi davatelji usluga. Poštanska djelatnost i tržište poštanskih usluga. USO i zaštita korisnika. Razgraničenje poštanske od drugih srodnih djelatnosti (kriteriji: predmet, statističko praćenje i sustavski opis). Poštanske usluge i pošiljke. Ekonomski pokazatelji prometa, prihoda i troškova univerzalnog poštanskog sustava. Nove poštanske usluge. Liberalizacija poštanskog tržišta. Poštansko logistički sustavi. Novčarske usluge. Telekomunikacijske i druge usluge koje obavljaju nacionalni davatelji poštanskih usluga. Pregled svjetskih i europskih poštanskih operatora.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Tabak, P.: Poštanski sustavi, separati s predavanja, Zagreb, 2010
Preporučena literatura:
2. Bošnjak, I.: Poštanski promet I, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1998.
3. Bošnjak, I.: Tehnologija poštanskog prometa II, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1999.
4. Tim Walsh: The European Mail Manifesto - growth, partnership and innovation in a changing industry, Postal Users Group, 2006.
5. Wik-Consult: Main developments in the European postal sector (2004-2006), Study for the European Commission, DG Internal Market, 2007.
6. Copenhagen Economics: Main developments in the postal sector (2008?2010), Study for the European Commission, DG Internal Market, 2010.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže