Upravljanje kvalitetom u zrakoplovstvu
Kratica: UPKVAL Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Anita Domitrović
Izvođači: doc. dr. sc. Anita Domitrović ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Povijesni razvoj kvalitete i koncepti kvalitete. Međunarodne i nacionalne norme sustava kvalitete. Kontrola kvalitete, osiguranje kvalitete, upravljanje kvalitetom, TQM- Total Quality Management.Pojam kvalitete u zrakoplovstvu. Specifičnosti granske norme vezane uz zračni promet. Obilježja sustava kvalitete u zračnom prometu. Sustav kontrole kvalitete u zračnim lukama. Sustav kontrole kvalitete zračnih prijevoznika. Sustav kontrole kvalitete u organizacijama za obuku zrakoplovnog osoblja. Sustav kontrole kvalitete u organizacijama za kontrolu zračne plovidbe. Sustav kontrole kvalitete u organizacijama za održavanje zrakoplova.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Nenad Injac: Mala enciklopedija kvalitete, I dio: Upoznajmo normu ISO 9000, II dio: Informacije, dokumentacija, audit, Oskar, Zagreb, 2002.
Preporučena literatura:
2. Injac, N. i Bešker, M.: Metodologija izgradnje poslovnih procesa u sustavu kvalitete, Oskar, Zagreb, 2003.
3. Međunarodna norma: Quality Management System-Requirements (ISO 9001:2000, EN ISO 9001:2000).
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže