Zrakoplovni pogonski sustavi II
Kratica: ZRPSUSII Opterećenje: 45(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Ernest Bazijanac
doc. dr. sc. Anita Domitrović
Izvođači: doc. dr. sc. Anita Domitrović ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Teorijske osnove mlaznih motora, podjele mlaznih motora. Idealni ciklusi mlaznih motora. Radni procesi i njegovi pokazatelji. Potisak i glavne performanse mlaznog motora. Usporedba performansi turbomlaznih, elisnomlaznih i optočnih mlaznih motora. Indikacija potiska. Karakteristični režimi rada prema mlaznih motora.. Glavni dijelovi mlaznog motora: uvodnik, kompresor, komora izgaranja, turbina, mlaznik. Sustavi mlaznog motora. Sustav za napajanje gorivom. Gorivo za mlazne motore. Sustav za ubrizgavanje vode. Sustav za naknadno izgaranje. Sustav za podmazivanje. Sustav za pokretanje i paljenje. Sustav za gašenje požara na motoru. Sustav za zaštitu od zaleđivanja motora. Sustav za upravljanje, praćenje i kontrolu rada motora (FADEC). Mjerenje potiska. Mjerenje momenta turbo-prop motora. Praćenje stanja motora i rana upozorenja neispravnosti. Pomoćni mlazni motori (APU). Performanse i eksploatacija mlaznih motora. Analiza karakterističnih režima rada motora i specifičnost uporabe u različitim segmentima leta.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bazijanac, E.: Zrakoplovni mlazni motori, Autrorizirana predavanja, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2010 (nastavni materijali na e-studentu)
2. Riješeni zadaci s auditornih vježbi, Anita Domitrović, Fakultet prometnih znanosti, 2010 (nastavni materijali na e-studentu)
4. Powerplant, JAR FCL compliant, Nordian Aviation Trading System, KLM Flight Academy, 2006.
Preporučena literatura:
3. Jack D. Mattingly: Elemenents of Gas turbine propulsion, AIAA, 2005.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže