Strojarstvo
Kratica: STROJ Opterećenje: 45(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Mladen Nikšić
Izvođači: pred. mr. sc. Srećko Đuranović ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Materijali. Uvod u materijale. Ustroj kovina (metala) i slitina. Rešetke slitina. Skrućivanje kovina i slitina. Svojstva kovina i slitina. Kemijska svojstva. Fizička svojstva. Toplinska svojstva. Električna svojstva. Mehanička svojstva. Čvrstoća, rastezljivost, elastičnost i plastičnost. Tvrdoća. Puzavost i ispitivanje puzavosti. Žilavost i ispitivanje žilavosti. Dinamička izdržljivost.
Elementi strojeva. Uvod u elemente strojeva. Elementi za spajanje. Klinovi. Vijci. Elementi navoja. Veze sa zaticima i svornjacima. Zatici. Svornjaci. Opruge. Elementi za prijenos snage i gibanja. Osovine i vratila. Rukavci (čepovi). Ležajevi. Klizni ležajevi. Valjni (kotrljajući ležajevi). Brtvljenje ležajeva i vratila. Spojke. Krute spojke. Dilatacijske (uzdužno pokretljive) spojke. Neelastične kompenzacijske spojke. Elastične spojke. Specijalne spojke (koje imaju posebne namjene). Isključne i uključno-isključne spojke. Prijenosnici. Remenski prijenos. Lančani prijenos. Zupčani prijenos. Znanost o toplini. Prvi glavni zakon termodinamike. Jednadžba stanja plina. Kalorična svojstva plinova. Smjese plinova. Promjene stanja plinova. Kružni procesi. Drugi glavni zakon termodinamike. Toplinski strojevi. Jednadžba gibanja vozila. Sile otpora pri gibanju vozila. Otpor kotrljanja. Otpor zraka. Otpor uspona. Otpor inercije. Sila vuče. Ekonomičnost potrošnje goriva.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Perše, S., Višnjić, V.: Strojarstvo u prometu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2005.; Vrhovski, D., Nikšić, M.: Osnove strojarstva - zbirka riješenih zadataka, FPZ, Zagreb, 1998.; Decker, Karl-Heinz: Maschinenelemente, Carl Hamer Verlag, München/FRG, 2000.; Decker, Karl-Heinz: Elementi strojeva , Golden marketing, Tehnička knjiga Zagreb. 2006. Treće ( 3 ) izmijenjeno i dopunjeno izdanje; Pečornik, M.: Tehnička mehanika fluida, Školska knjiga Zagreb, drugo ( 2 ) popravljeno izdanje , 1999.; Galović, A.: Nauka o toplini 1 i 2 Sveučilišna naklada, Zagreb, 1991.
Preporučena literatura:
2. Filetin, T.: Izbor materijala pri razvoju proizvoda, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 2000.; Decker, K. H.: Elementi strojeva, Tehnička knjiga, Zagreb, 1975.; Oberšmit, E.. Krasnik, A.: Prijenosnici snage, Zbirka riješenih zadataka iz elemenata strojeva, Tehnička knjiga, Zagreb, 1989.; Meriam, J. L., Kraige, L. G.: Engineering mechanics, Universiti of Rhode Island. Virginia Polytechnic Institute. Fift edition, New York, 2006.; Cengel, A. Y, Turner, H. R., Cimbala, M. J.: Fundaments of Thermal-Fluid sciences,third edition, McGraw Hill, New York, 2008.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže