Engleski jezik za zračni promet III
Kratica: EJZZPIII Opterećenje: 15(P) + 0(A) + 0(L) + 0(S) + 15(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: v. pred. Ivana Francetić
Izvođači: Andrej Smodlaka prof. ( Predavanja, Vježbe iz stranog jezika )
Opis predmeta: Airport operation (Poslovanje zračne luke), Ground services (Službe na zemlji), Runways (USS), Cargo facilities (Teret), Weather (Vrijeme; meteorologija), Environmental pollution (Ekologija, zagađenje uzrokovano zračnim prometom), Prezentacija prema zadanoj temi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. M.Manucci: Radni materijali - Engleski II, 3. i 4. semestar - zračni smjer - 7. stupanj, FPZ, Zagreb, 2001.
2. Raymond Murphy: English Grammar In Use, advanced CUP, Cambridge, 1995.
Preporučena literatura:
3. McCarthy, M. & F. O'Dell: Academic Vocabulary in Use, CUP, 2008.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže