Engleski zrakoplovni jezik VI
Kratica: ENGZRVI Opterećenje: 15(P) + 0(A) + 0(L) + 0(S) + 30(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: v. pred. Ivana Francetić
Izvođači: v. pred. Ivana Francetić ( Vježbe iz stranog jezika )
Opis predmeta: Opći i stručni engleski zrakoplovni jezik iznad tzv. ICAO razine 5 s osobitim naglaskom na specifičnim potrebama zrakoplovnih stručnjaka u skladu sa zahtjevima Zajedničkih zrakoplovnih vlasti (JAR-FCL) i Eurocontrola te propisanih smjernica ICAO-a za razinu 5 i 6. Ugrađeni su i elementi poslovnoga engleskog jezika (međukulturna komunikacija, vještine telefonske komunikacije, usmene prezentacije, poslovna komunikacija, elementi neverbalne komunikacije). Teme uključuju: Airline/Air Traffic Control departments and positions, Aviation professions te druge specifične teme prilagođene studentskom usmjerenju.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Nastavni materijal s predavanja dostupan na e-studentu.
Preporučena literatura:
2. Raymond Murphy: English Grammar In Use, advanced, CUP, Cambridge, 1995.
3. Operations Manual, Aeroplane Flight Manual i sl. JAR ATPL (A) Manuals: Meteorology, General Navigation, Radio Navigation, Airframes and Systems, Powerplant, Electrics, Instrumentation, Principles of Flight, Performance, Jeppesen, 2005.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže