Poštanski sustavi II
Kratica: POŠSUII Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Zvonko Kavran
Izvođači: dr. sc. Tomislav Kljak ( Auditorne vježbe, Predavanja, Seminar )
Opis predmeta: Temeljni pojmovi i predmet proučavanja. Opća teorija sustava, sustavska metodologija i znanost. Definiranje, svojstva i klasifikacija sustava. Sustavni i klasični pristup. Primjena sustavne metodologije (hard, soft i fuzzy). Sustavno razmišljanje i kritika. Pošta kao složeni sustav. Primjena sustavne metodologije na poštanski sustav. Sustavska analiza i sinteza svjetskih i europskih poštanskih sustava u odnosu s hrvatskim poštanskim sustavom (generalizacija i klasifikacija). Analiza slučaja više nacionalnih poštanskih sustava. Interpolacija optimalnih rješenja deduktivnom metodom. Pojam i značajke poštanskog tržišta (horizontalna analiza: mjerodavna tržišta, input-output struktura, PDV, USO). Prirodni monopoli (ekonomija razmjera i obujma). Regulacija i zaštita tržišnog natjecanja (regulatorne mjere i državne potpore). Održivost poštanske mreže i zaposlenici. Doktrina "Essential facilities" i pristup mreži. Diversifikacija poštanskih usluga te održivi razvoj i pogled u budućnost. Ekološki izazovi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bošnjak, Ivan: Tehnologija poštanskog pometa 2, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1999.
2. Pero Tabak: Poštanski sustavi 2, separati s predavanja, Zagreb, 2013.
Preporučena literatura:
3. Čaušević, Samir i Bošnjak, Ivan: Sustavsko inženjerstvo u transportu i komunikacijama, Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo i Fakultet prometnih znanosti Zagreb, 2006.
4. Radošević, Dušan: Osnove teorije sustava, Nakladni zavod matice Hrvatske, Zagreb, 2001.
5. Churchman, C. West: Sistemski pristup, Informatika i društvo, Zagreb, 1986.
6. Srića Velimir: Uvod u sistemski inženjering, Informator, Zagreb, 1998.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže