Integrirano upravljanje obalnim područjem
Kratica: IUOP Opterećenje: 15(P) + 0(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Natalija Jolić
Izvođači: Vlatka Stupalo dipl. ing. ( Predavanja, Seminar )
Opis predmeta: Osnovni pojmovi i odrednice obalnog područja i pomorskog gospodarstva. Teorijski pristup u vođenju, planiranju, odlučivanju i razvoju obalnih resursa. Područje obuhvata integriranog upravljanja obalnim područjem. Utvrđivanje ekološkog aspekta upravljanja obalnim područjem. Pristup i način rješavanja problema integriranog upravljanja obalnim područjem. Faze procesa integriranog upravljanja obalnim područjem. Utjecaj upravljanja obalnim područjem na razvoj pomorstva. Zakonodavni prostorni okviri društvenoga i ekonomskoga vrjednovanja mora. Međudržavne, državne, pravne i financijske značajke integriranog upravljanja obalnim područjem. Modeli upravljanja obalnim područjem i prirodnim resursima. Upravljački procesi u razvijenim, srednje razvijenim i nerazvijenim zemljama svijeta. Iskorištavanje obalnog područja u svrhu korištenja obnovljivih izvora energije. Pravci istraživanja obalnog područja. Dosadašnji i dugoročni plan razvoja obalnog područja Hrvatske
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kovačić, M., Komadina, P.: Upravljanje obalnim područjem i održivi razvoj, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2011.
7. Faričić, J.: Obala - prostor kontakta i konflikta, Akademik Josip Roglić i njegovo djelo-Zbornik radova, Hrvatsko geografsko društvo, Split, Zadar, Zagreb, 2006., pp. 269-298.
8. Trumbić, I.: Integrirano upravljanje obalnim prostorom: izbor ili nužnost, Čovjek i prostor: mjesečnik Udruženja hrvatskih arhitekata, 53, 11/12, 2006., pp. 36-39.
Preporučena literatura:
2. Ehler, C., Douvere, F.: Marine Spatial Planning: a step-by-step approach toward ecosystem-based management, Intergovernmental oceanographic commission and man and the biosphere programme, IOC Manual and Guides No. 53, ICAM Dossier No. 6., UNESCO, Paris, 2009.
3. Protocol on Integrated coastal zone management in the Mediterranean, Official Journal of the European Union, L 34/19, 2009.
4. Calado, H., Quintela, A., Porteiro, J.: Integrated coastal zone management strategies on small islands, Journal of coastal research, SI 50 - Proceedings of the 9th International coastal symposium), Gold Coast, Australia, 2007., pp. 125-129.
5. Recommendation of the European Parliament and of the Council of 30 May 2002 concerning the implementation of Integrated Coastal Zone Management in Europe (2002/413/EC), Official journal of the European Communities, L148/24, 2002.
6. Gil A., Calado H., Costa L.T., Bentz J., Fonseca C., Lobo A., Vergilio M., Benedicto J.: A methodological proposal for the development of Natura 2000 sites management plans, Journal of coastal research, SI 64 - Proceedings of the 11th International coastal symposium, Szczecin, Poland, 2011., pp. 1326-1330.
9. A handbook for measuring the progress and outcomes of integrated coastal and ocean management, IOC manuals and guides, 46; ICAM Dossier, 2. Paris, UNESCO, 2006.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže