Sigurnost cestovnog i gradskog prometa III
Kratica: SIGCGIII Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Dadić
Izvođači: doc. dr. sc. Goran Kos ( Predavanja )
izv. prof. dr. sc. Grgo Luburić ( Predavanja )
dr. sc. Rajko Horvat ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Iskustveni modeli međuovisnosti osnovnih veličina prometnog toka. Matematički modeli u opisivanju zakonitosti kretanja vozila u prometnim tokovima na cestama s aspekta sigurnosti prometa. Deterministički matematički modeli. Stohastički matematički modeli. Modeli simulacije prometnih tokova. Sigurnost pješačkih tokova. Definiranje osnovnih elemenata toka pješaka. Biciklistički tokovi. Stvaranje statističko-dokumentacijske osnove. Predviđanje gospodarskog razvoja. Stvaranje i vrednovanje plana s aspekta sigurnosti. Vremenska neravnomjernost prometnog toka.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Cerovac, V.: Tehnika i sigurnost prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb 2001.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže