Tehnologija prijevoza putnika u cestovnom prometu
Kratica: TPPCESP Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marijan Rajsman
Izvođači: v. pred. mr. sc. Veselko Protega ( Predavanja )
dr. sc. Hrvoje Pilko ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Definiranje tehnologije prijevoza putnka u cestovnom prometu. Izučavanje strukture i značajki putničke prijevozne potražnje. Izučavanje značajki infrastrukturnih elemenata sustava prijevoza putnika u cestovnom prometu. Izučavanje tehničko-eksploatacijskih značajki autobusa i postupak odabira prema namjeni odnosno vrsti putovanja. Informacijski sustav u prijevozu putnika u cestovnom prometu. Kriteriji vrednovanja procesa prijevoza putnika.
Izračunavanje potrebnog broja operativnih resursa pri zadovoljenju prijevoznih zahtjeva. Analiza eksploatacijskih veličina, vrijednosti pokazatelja i koeficijenata za vrednovanje efikasnosti i efektivnosti odvijanja transportnog procesa u ptuničkom prometu. Primjena odgovarajućih rješenje problema prijevoza putnika korištenjem pogodnih prijevoznih sredstava i određivanje optimalnog plana prijevoza. Skiciranje itinerara autobusa pri obavljanju prijevoza putnika. Analiza utjecaja eksploatacijskih značajki operativnih resursa tehnologije prijevoza putnika na parametre procesa (npr. utjecaj značajki opreme autobusa na zadovoljstvo korisnika prijevozne usluge i sl.).
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Rajsman, M: Tehnologija cestovnog prometa, nastavni materijal, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2012.
2. Županović, I.: Tehnologija cestovnog prijevoza, FPZ, Zagreb, 2002.
3. Rajsman, M.,Jurić R.: Dinamičko iskorištenje prijevoznih kapaciteta u međumjesnom putničkom cestovnom prometu, Suvremeni promet, Vol. 19, No. 1-2, HZDP, Zagreb, 1999, pp. 94-100.
4. Rajsman M., Strunje M.: Statičko iskorištenje prijevoznih kapaciteta u međumjesnom putničkom cestovnom prometu, Suvremeni promet, Vol. 15, No. 5, HZDP, Zagreb, 1995. god., pp. 249-255.
Preporučena literatura:
5. Rajsman, M.; Lisicin, G. D.: Influence of Legislation on Road Traffic Safety.// Promet - Traffic & Transportation.22 (2010), No.1; pp. 75-82.
6. Štefančić, G.: Tehnologija gradskog prometa I, FPZ, Zagreb, 2008.
7. Domschke, W.: Logistik: Transport, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, Munchen, 2007.
8. Malić A., Badanjak D., Rajsman M.: Employment dynamics in the Croatian traffic System, Proceedings, 9th International Conference on Traffic Science, transportation in science and practice, Slovenian Society of Traffic Science, University of Ljubljana, Faculty of Maritime Studies and Transportation, Portorož, 2005.
9. Ihde, G.B.: Transport, Verkehr, Logistik, Verlag Franz Vahlen, Munchen,2001.
10. Zavada, J.: Prijevozna sredstva, FPZ, Zagreb, 2000.
11. Rajsman, M.: Vrijeme upravljanja vozilom do prometnog konflikta, Promet, Fakultet prometnih znanosti, Vol. 1, No. 1, 1989. god., Zagreb, pp. 31-34.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže