Općeprometno pravo
Kratica: OPĆPRPRA Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 30(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Goran Vojković
Izvođači: Melita Milenković mag. iur. ( Seminar )
Opis predmeta: Osnovni pojmovi i elementi prava. Pravo i srodni pojmovi. Pravno pravilo. Pravni odnos. Pravni akt; pojam, značenje i obuhvat prometa i prometnog prava. Osnove državnog ustroja i trodioba vlasti. Međunarodne konvencije i organizacije u području prometa. Regulativa Europske unije. Usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s međunarodnom regulativom i pravnom stečevinom EU. Prometno pravo Republike Hrvatske; upravno-pravno uređenje prometa; imovinsko-pravno uređenje prometa. Pojedine grane prometnoga prava (cestovno, unutarnje plovidbe, zračno, željezničko, poštanskih usluga i elektroničkih komunikacija).
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. S.Kaštela, L.Horvat: Prometno pravo, Zagreb, Školska knjiga, 2008.
Preporučena literatura:
2. Hlača, V.: Hrvatsko prometno pravo i međunarodne konvencije, Pravni fakultet u Rijeci, Rijeka, 2000.
3. Grabovac, I.: Prijevozno ugovorno pravo Republike Hrvatske, Pravni fakultet u Splitu, Split, 1999.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže