Matematika II
Kratica: MATEMII Opterećenje: 45(P) + 45(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Božidar Ivanković
Izvođači: pred. dr. sc. Maja Karaga ( Predavanja, Auditorne vježbe )
dr. sc. Tomislav Fratrović ( Auditorne vježbe )
Diana Rupčić dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Jelena Rupčić dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Redovi brojeva. Redovi funkcija. Taylorovi redovi. Fourierovi redovi. Funkcije više varijabli. Područje definicije i graf funkcije. Parcijalne derivacije. Teorem srednje vrijednosti. Tangencijalna ravnina. Taylorova formula. Lokalni ekstremi. Uvjetni ekstremi. Dvostruki i trostruki integrali i primjene. Diferencijalne jednadžbe. Diferencijalne jednadžbe prvog reda. Linearne diferencijalne jednadžbe n-tog reda. Linearne diferencijalne jednadžbe n-tog reda s konstantnim koeficijentima. Matrice. Računske operacije. Reducirani oblik matrice. Inverzna matrica. Sustavi linearnih jednadžbi. Gaussov algoritam.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kovač Striko E.: Matematika II, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1999. Demidovič B.R.: Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke, Tehnička knjiga, Zagreb, 1978.
Preporučena literatura:
2. Stewart J.: Calculus Concepts and Contents, Brooks/Cole, 2001.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže