Engleski jezik II
Kratica: ENGJEII Opterećenje: 15(P) + 0(A) + 0(L) + 0(S) + 15(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: pred. Mihaela Jakovac
Izvođači: pred. Mihaela Jakovac ( Vježbe iz stranog jezika )
Opis predmeta: Gramatičke i jezične vježbe za usvajanje gramatičkih jedinica (upotreba glagolskih vremena, neupravni govor,if-rečenice, pasiv te vježbe za razvijanje jezičnih vještina i sposobnosti). Čitanje, usvajanje vokabulara i razumijevanje odabranih tekstova . Upotreba članova.
Uvod u stručni engleski jezik, razlikovanje općeg jezika od stručnog jezika: specifični stručni vokabular, specifičan pristup stručnom i znanstvenom tekstu na izvornom engleskom jeziku; ključne riječi i ključne rečenice u stručnom/znanstvenom tekstu; tzv. skimming i scanning stručnog i znanstvenog teksta; vještine uporabe jednojezičnih stručnih rječnika, paragrafiranje i klasifikacija stručnog /znanstvenog teksta na engleskom jeziku; razumijevanje i korištenje stručne i znanstvene literature neophodne u drugim modulima .
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bjelobrk, B., Bošković Gazdović, K.: English Textbook of Transport I. FPZ, Zagreb, 2004.
Preporučena literatura:
2. Murphy, R.: English Grammar in Use (Intermediate) Cambridge, University Press Martin Hewings: Advanced Grammar in Use, Cambridge, University Press
3. Bošković Gazdović, K.: Selected Parts of English Grammar, Exercises with Keys, FPZ, Zagreb, 2003.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže