Njemački jezik II
Kratica: NJEMJEII Opterećenje: 15(P) + 0(A) + 0(L) + 0(S) + 15(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: v. pred. Lahorka Crnković
Izvođači: v. pred. Lahorka Crnković ( Vježbe iz stranog jezika )
Opis predmeta: Revizija gramatičkih struktura u funkciji razumijevanja jezičnog materijala (glagolska vremena, modalni glagoli). Gramatičke i jezične vježbe za usvajanje gramatičkih jedinica (upotreba glagolskih vremena, te vježbe za razvijanje jezičnih vještina i sposobnosti). Čitanje, usvajanje vokabulara i razumijevanje teksta, prepričavanje s proširenjem sadržaja, prevođenje s njemačkog jezika na materinji jezik i obrnuto.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. T. Marčetić: Njemački u komunikaciji, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
Preporučena literatura:
2. T. Marčetić: Pregled gramatike njemačkog jezika, Školska knjiga, Zagreb, 2001.
3. A.Hurm, B. Jakić: Hrvatsko- njemački i njemačko-hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb, 2004.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže