Engleski jezik IV
Kratica: ENGJIV Opterećenje: 15(P) + 0(A) + 0(L) + 0(S) + 15(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: pred. Mihaela Jakovac
Izvođači: Andrej Smodlaka prof. ( Predavanja, Vježbe iz stranog jezika )
pred. Mihaela Jakovac ( Vježbe iz stranog jezika )
Opis predmeta: Razrada odabranih tekstova (The World of Transport; Transport, Communications and City Organization ; Telecommunication of Today and Tomorrow; Satellite Aplication; Traffic Management Improvement; Communications Satellites) kroz ponavljanje gramatičkih cjelina (prijedlozi, phrasal verbs, veznici, modalni glagoli, tvorba imenica) Sve vrste rečenica: jednostavne i složene: gramatičko ustrojstvo rečenice, preoblike gramatičkog ustrojstva rečenice; sklapanje rečenica: povezivanje, nizanje i slaganje te red riječi. Koherencija i kohezija. Ispunjavanje obrazaca; primanje i prenošenje poruka. Jedan od primarnih oblika rada je obrada stručno-znanstvenog teksta, odnosno njegova interpretacija, od nivoa rečenice do nivoa diskursa. Korištenjem metodički obrađenih originalnih materijala iz različitih izvora (udžbenika, znanstvenih i stručnih časopisa, materijala s interneta), studente se nastoji upoznati sa formalnom organizacijom različitih vrsta tekstova, njihovim sadržajima i stručnom terminologijom. Također, jedan od oblika rada je i rad na pismenom izražavanju, od uvježbavanja sažimanja postojećih tekstova, do upoznavanja s načinima samostalne izrade seminarskih radova. Posebna pažnja pridaje se analizi sažetka kao oblika pismenog izričaja, koji se analizira kroz njegovu organizaciju i sadržaj.Budući da je jedan od ciljeva nastave osposobiti studente za samostalno sudjelovanje u svim oblicima usmenog priopćavanja stručnih sadržaja, od sudjelovanja u diskusijama do samostalnih izlaganja, jednako važan dio nastave predstavlja i rad na usavršavanju usmene komunikacije, i odgovarajućih jezičnih vještina.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bjelobrk, B., Bošković Gazdović, K.: Transport and Communications, Zagreb, 2002.
Preporučena literatura:
2. Murphy, R.: English Grammar in Use (Intermediate) Cambridge, University Press.
3. Manucci,M.:HAVE A SAFE JOURNEY THROUGH THE ENGLISH LANGUAGE, Zagreb,2006.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže