Njemački jezik IV
Kratica: NJJEIV Opterećenje: 15(P) + 0(A) + 0(L) + 0(S) + 15(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: v. pred. Lahorka Crnković
Izvođači: v. pred. Lahorka Crnković ( Vježbe iz stranog jezika )
Opis predmeta: Razrada tekstova kroz ponavljanje gramatičkih cjelina (prijedlozi, phrasal verbs, veznici, modalni glagoli, tvorba imenica) Sve vrste rečenica: jednostavne i složene: gramatičko ustrojstvo rečenice, preoblike gramatičkog ustrojstva rečenice; sklapanje rečenica: povezivanje, nizanje i slaganje te red riječi. Koherencija i kohezija. Ispunjavanje obrazaca; primanje i prenošenje poruka.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. V. Izaković: Deutsch im Bahn-, Strassen- und Binnenverkehr, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, 2001.
Preporučena literatura:
2. A.Hurm, B. Jakić: Hrvatsko- njemački i njemačko-hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb, 2004.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže