Automatizacija poštanskog prometa
Kratica: AUTPOŠPR Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Zvonko Kavran
Izvođači: dr. sc. Tomislav Kljak ( Auditorne vježbe, Predavanja )
Katarina Mostarac dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Temeljni pojmovi i predmet proučavanja mehanizacije i automatizacije u poštanskom prometu. Osnovni principi i načela te organizacijska struktura poštanske mehanizacije i automatizacije. Opća klasifikacija sredstava poštanske mehanizacije i automatizacije. Poveznice s kolegijima prijevozna sredstva i tehnologija unutarnjeg transporta. Mehanizirana i automatizirana razrada prema kategorijama poštanskih pošiljaka i prema tehnološkim fazama. Mehanizacija i automatizacija u poštanskim uredima. Mehanizacija i automatizacija u poštanskim središtima. Poštanski kod i kodiranje. Strojevi za automatiziranu razradu pismovnih pošiljaka. Strojevi za mehaniziranu i automatiziranu razradu AO pošiljaka i paketa. Jedinični poštanski tereti te tipizirana prijevozna sredstva. Strateško korištenje automatizacije i informatizacije u razvoju poštanskog prometa. Utjecaj suvremenih telematičkih tehnologija na poštanski promet. Poštanski informacijski sustav i automatizirana pošta.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Sever B.: Automatizacija poštanskog prometa, autorizirana predavanja, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2007.
Preporučena literatura:
2. Časopis: Postal technology international, UKIP Media, i drugi on-line izvori.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže