Informacijski sustavi mrežnih operatera
Kratica: INSUSMRO Opterećenje: 30(P) + 20(A) + 10(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dragan Peraković
Izvođači: dr. sc. Marko Periša ( Predavanja )
Ivan Forenbacher dipl. ing. ( Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Teoretska podloga rada informacijskih sustava. Razvoj sustava za obradu podataka. Moguće podjele, vrste i elementi informacijskog sustava. Projektiranje informacijskih sustava. Sigurnost i zaštita informacijskog sustava. Organizacija podataka u informacijskim sustavima. Komunikacijski sustavi i usluge primjenjivi u informacijskim sustavima. Informacijski sustav kao podsustav mrežnih operatora. Specifičnosti poslovnih procesa i zahtijeva za informatičko komunikacijskom tehnologijom pojedinih mrežnih operatora. Aplikacijski moduli informacijskog sustava mrežnih operatora. Primjena sustava elektroničkog poslovanja kod mrežnih operatora. Mogućnosti primjene ERP sustava. Perspektive primjene ICT tehnologije kod mrežnih operatora i u RH.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Peraković, D.: Autorizirana predavanja (objavljeno na http://e-student.fpz.hr )
2. Anderson, D.: Management Information Systems with MISource, McGraw-Hill's, 2003.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže