Vozila za javni gradski prijevoz
Kratica: VOZJGRPR Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Goran Zovak
Izvođači: Željko Šarić dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Osnovne tehničko-eksploatacijske značajke vozila za javni gradski prijevoz, podjela i definicija vozila za javni gradski prijevoz. Gradski autobusi (značajke, izvedbe, pogon, uređaji), električna vozila za javni gradski prijevoz, vučni elektromotori (značajke, regulacija brzine i vučne sile, električno kočenje), tramvaji (značajke, izvedbe, pogon, uređaji, upravljanje), metro (značajke, izvedbe, pogon, uređaji, upravljanje).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Zavada, J.: Vozila za javni gradski prijevoz, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2006.
Preporučena literatura:
2. Zavada, J.: Prijevozna sredstva, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2000. Prikril, B., Perše, S.: Prijevozna sredstva, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1991.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže