Tehnička logistika
Kratica: TEHLOGIS Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Ernest Bazijanac
doc. dr. sc. Anita Domitrović
Izvođači: prof. dr. sc. Ivan Mavrin ( Predavanja )
dr. sc. Diana Božić ( Auditorne vježbe )
Damir Budimir dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Osnovni pojmovi i definicija logistike. Podjela logistike. Pojam tehničke logistike. Elementi tehničke logistike. Logistika i pouzdanost. Pokazatelji pouzdanosti. Osnovne funkcije pouzdanosti. Efektivnost i spremnost. Matematička interpretacija. Održavanje tehničkih sustava. Definiranje osnovnih pojmova i koncepcija sustava održavanja. Integralno tehničko osiguranje. Elementi integralnog tehničkog osiguranja (nivoi, koncept, plan). Ekonomski i logistički čimbenici sustava održavanja. Operativni zahtjevi. Projektiranje integralnog tehničkog osiguranja. Opskrba kao element tehničkog osiguranja. Modeli održavanja. Simulacijske tehnike. Optimizacija sustava održavanja prema zadanim kriterijima. Ugrađivanje logističke potpore (pouzdanost, pogodnost održavanja, ...) u konstrukciji tehničkih sustava.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Mavrin, I., Jurić, I., Budimir, D.: Tehnička logistika, FPZ, Zagreb, 2012. 2. B. S. Blanchard: Logistics Engineering and Management, Sixth Edition, Pearson Prentice Hall, NJ, 2004. 3. Blanchard, B. S., Dinesh, V., Peterson, E. L.: Maintainability: A Key to Effective Serviceability and Maintenance Management, John Wiley & Sons, Inc., NY, 1995.
Preporučena literatura:
2. 1. Čala, I.: Održavanje opreme, Inženjerski priručnik 4, treći svezak, Školska knjiga, Zagreb, 2002. 2. Ebeling, C. E.: An Introduction to Reliability and Maintainability Engineering, McGraw ? Hill, 1997. 3. Palmer, D. Maintenance Planning and Scheduling Handbook, Second Edition, McGraw-Hill, New York, 2007. 4. Lindley, R. et all.: Maintenance Engineering Handbook, McGraw-Hill, New York, 2001. 5. Vujanović, N.: Teorija pouzdanosti tehničkih sistema, drugo dopunjeno izdanje, Beograd, 1990. 6. Adamović, Ž.: Logistički sistem održavanja, Privredni pregled, Beograd, 1989.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže