Inteligentni transportni sustavi I
Kratica: INTRANSI Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Sadko Mandžuka
Izvođači: dr. sc. Miroslav Vujić ( Seminar )
dr. sc. Pero Škorput ( Seminar )
Opis predmeta: Pojam i primjena Inteligentnih transportnih sustava (ITS). Sustavska specifikacija i konsolidacija korisničkih zahtjeva. Sustavska i uslužna arhitektura ITS-a. Podržavajuće tehnologije za ITS. Prikupljanje i obrada prometnih podataka i informacija. Početne aplikacije ITS-a u pojedinim granama. ITS usluge pred-putnog i putnog informiranja. Rutni vodič i navigacija. ITS podrška planiranju prijevoza. ITS nadzor i vođenje prometnih tokova. ITS nadzor i otklanjanje incidenata. Inteligentna čvorišta i linkovi/dionice. Sustavi poboljšanja vidljivosti i sprječavanja sudara. Sustavi praćenja pošiljki. Planiranje i program implementacije ITS aplikacija. Integralno upravljanje ITS-om. Primjeri uspješnih početnih aplikacija ITS-a.
Pokazatelji kvalitete usluga i odmjeravanje (trade-off). Model procjene sigurnosnog rizika. Model učinkovitosti prijevoza. Utvrđivanje vrijednosti dodatne informacije. Primjena pomagala u razvoju ITS-a. Višeatributivni modeli procjene učinkovitosti, sigurnosti i ekoloških poboljšanja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bošnjak, I.: Inteligentni transportni sustavi I, Sveučilište u Zagrebu, 2006.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže