Teorija prometnih tokova
Kratica: TPT Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Dadić
Izvođači: doc. dr. sc. Goran Kos ( Predavanja )
mr. sc. Marko Ševrović ( Predavanja, Auditorne vježbe )
mr. sc. Marko Šoštarić ( Auditorne vježbe, Predavanja )
Opis predmeta: Povijest razvitka znanosti o prometnim tokovima. Kretanje pojedinačnog vozila, kretanje u funkciji vremena i brzine kao i predviđenog puta. Opisivanje i grafičko prezentiranje prometnih tokova. Izučavanje osnovnih parametara prometnog toka, gustoće, brzine i protoka vozila te vremenska putovanja, interval slijeđenja i rastojanje vozila. Iskustveni modeli međuzavisnosti parametara prometnog toka. Matematički modeli opisivanja zakonitosti prometnih tokova, stohastički matematički modeli. Simulacija prometnih tokova. Organizacija i teorija usmjeravanja prometnih tokova, mogućnosti izučavanja i usmjeravanja prometnih tokova satelitskom navigacijom.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Dadić, I. i suradnici; Teorija i organizacija prometnih tokova, Zagreb, 2014.
2. Highway capacity manual, Transportation Research Board, National Research Council, Washington, 2000.
4. Dadić, I., Kos G.; Teorija i organizacija prometnih tokova, Zagreb, 2007. (Autorizirana predavanja)
Preporučena literatura:
3. May, A. D., Traffic flow fundamentals, Prentice Hall, 1989.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže