Ergonomija u prometu
Kratica: ERGOPROM Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Zdravko Toš
doc. dr. sc. Davor Sumpor
Izvođači: doc. dr. sc. Davor Sumpor ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Razvitak ergonomije. Uporaba statistike u ergonomiji. Fiziološka antropologija. Antropometrija. Fiziološko-antropološka analiza udobnosti vožnje. Utvrđivanje segmentalnih masa čovjeka. Utvrđivanje položaja težišta tijela. Sustav osjetila u čovjeka. Energija potrebna za rad. Opterećenje vozača. Psihologijske sastavnice ergonomije prometa. Određivanje veličine ljudskog napora u vožnji kognitivnom ergoprosudbom okoliša i analizom sustava istovremenih čimbenika smetnje. Ergonomsko dizajniranje radnog i boravišnog prostora u vozilima i lokomotivama. Ergoprosudba zrakoplovne upravljačke i putničke kabine - dimenzionalna analiza. Ergoprosudba prometnih podprocesa - prijem putnika, prtljage, izdavanje prtljage. Ergoprosudba rada u prijemu, sortiranju i slanju pošte. Ergoprosudba radnih i boravišnih prostora u plovilu kao i prometnog okoliša. Ergoprosudba radnog i prometnog okoliša vozača tramvaja i vozača cestovnih vozila. Vozač iz perspektive psihologije. Ljudski faktori u vožnji. Vizualni faktori u vožnji. Percepcija ceste u vožnji. Ljudska greška u ponašanju u prometu. Dinamičko sučelje "sposobnost vozača - zahtjev zadaće". Perceptivno vrijeme odziva vozača i vrijeme reakcije vozača.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Muftić, O., Veljović, F., Jurčević ? Lulić, T., Milčić, D.: Osnovi ergonomije, Univerzitet u Sarajevu, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo, 2001. 2. Muftić, O., Milčić, D.: Ergonomija u sigurnosti, Visoka škola za sigurnost na radu, Zagreb, Iproz, Zagreb, 2001. 3. Kroemer, K.H.E., Grandjean, E.: Prilagođavanje rada čovjeku, Naklada Slap, Jastrebarsko, 2000. 4. Muftić, O.: Biomehanička ergonomija, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, 2006., http://www.fsb.unizg.hr/kbioerg/Preuzimanja/Biomehanicka_Ergonomija.pdf 5. Dewar, R.E, Olson, P.L.: Human Factors in Traffic Safety, Lawyers & Judges Publishing Company Co., Tuscon, USA, 2007.
2. Muftić O.: Biomehanička ergonomija, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, http//www. crominot. com, Zagreb, 2006.
Preporučena literatura:
3. Muftić O.: Ergonomija i sigurnost, Iproz, Zagreb 1999.
4. Bullinger H. J.: Ergonomie, Produkt und Arbeitsplatzgestaltung, B. G. Teubner Stuttgart, 1994.
5. McCormick E. J., Sanders M. S.: Human Factors in Engineering Design, Intl. Student Edition, McGraw Hill, 2002.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže