Signalizacija i upravljanje plovilima
Kratica: SIGUPPLO Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Anđelko Ščukanec
Izvođači: doc. dr. sc. Darko Babić ( Auditorne vježbe, Predavanja )
Dario Babić mag. ing. traff ( Auditorne vježbe )
Tomislav Rožić dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Opći pojmovi o prometnoj signalizaciji i njezinoj podjeli, povijesni razvoj, zakonska regulativa. Vidljivost prometne signalizacije i retrorefleksija u prometu. Svjetlosna signalizacija i prometna oprema na unutarnjim plovnim putovima, njihovo definiranje i podjela. Izrada projekata stalnih i privremenih regulacije prometa. Označavanje plovila i označavanje osoba u prometu, te definiranje potrebe njihovog označavanja. Signalizacija na plovilima. Plovidba u uvjetima smanjene vidljivosti. Pravila plovidbe. Presijecanje pravca kretanja, susretanje i prestizanje.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Ščukanec, A.: Signalizacija na unutarnjim plovnim putovima, Fakultet prometnih znanosti (u pripremi).
Preporučena literatura:
2. Ljiljana Lovrek-Grojzdek: Signalizacija i upravljački sustavi na unutarnjim plovnim putovima, Znanstveni magistarski rad, Fakultet prometnih znanosti, 2009.
3. Philippe Blondel, The handbook of sidescan sonar. Praxis publishing Ltd, Chicester, UK, 2009.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže