Unutrašnji transport i skladištenje
Kratica: UNTRSKLA Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Kristijan Rogić
Izvođači: dr. sc. Ivona Bajor ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Vrste i podjela skladišta. Definicija i podjela skladišnih jedinica. Elementi planiranja skladišnog prostora. Tokovi roba u skladištima. Skladišne operacije: zaprimanje, pohrana, komisioniranje, otprema, Metode optimizacije iskorištenja skladišnog prostora. Upravljanje skladišnim operacijama. Pakiranje. Sustavi unutarnjeg prijevoza-podjela i opis. Oprema skladišta.
U okviru vježbi obraditi će se pojašnjenja i računski zadaci vezani uz nastavne jedinice, kao i praktični primjeri organizacije skladišta i unutarnjeg transporta u skladištima u svim granama prometa.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Dundović, Č., Hess, S.: Unutarnji transport i skladištenje, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2007. ISBN 978-953-165-048-9
Preporučena literatura:
2. Warehouse Management: Automation and Organisation of Warehouse and Order Picking Systems, Springer Verlagis, Germany; 2006. ISBN-13: 978-3540352181
3. Richards G.:Warehouse Management: A Complete Guide to Improving Efficiency and Minimizing Costs in the Modern Warehouse, Kogan Page Limited, UK, 2011. ISBN-13: 978-0749460747
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže