Tehnologija zračnog prometa
Kratica: TZP Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Stanislav Pavlin
Izvođači: Matija Bračić dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Arijana Modic mag. ing. traff ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Olakšice u dolasku i odlasku osoba i njihove prtljage, tereta i drugih stvari. Objekti i službe za promet na međunarodnim zračnim lukama. Ostale odredbe olakšica. Zaštita civilnog zrakoplovstva od nezakonitog ometanja. Ciljevi. Nacionalna organizacija i adekvatna Uprava. Program zaštite i Povjerenstvo. Zaštita zračnih luka i prijevoznika. Preventivne zaštitne mjere: zrakoplov, putnici i ručna prtljag, predana prtljaga, posebne kategorije putnika, roba, pošta i ostale stvari. Upravljanje odgovorom na djela nezakonitog ometanja. Tehnologija prihvata i otpreme zrakoplova, putnika, prtljage, robe, pošte i drugih stvari i organizacija, tehnika, zaštita, sigurnost i drugi aspekti u zračnom prometu.
Vježbe obuhvaćaju upoznavanje s obveznim dokumentima u zračnom prometu, međunarodnom i domaćom regulativom koja obrađuje organizaciju, pripremu letenja i letenje s posebnim naglaskom na olakšice i zaštitu u prometu.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Security, Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference, Annex 17 to the Convention on International Civil Aviation, Ninth Edition, International Civil Aviation Organization, Montreal, Canada, March 2011.
2. Facilitation, Annex 9 to the Convention on International Civil Aviation, Thirteenth Edition, International Civil Aviation Organization, Montreal, Canada, July 2011.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže