Upravljanje i vođenje u vojnoj organizaciji
Kratica: UPVOVOOR Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji:
Izvođači:
Opis predmeta: Uvod u predmet, osnove teorije organizacije i upravljanja: upravljanje, management, vođenje, zapovijedanje. Upravljanje vojnim sustavima i u vojnim sustavima. Sustav upravljanja, vođenja i zapovijedanja oružanim snagama. Proces upravljanja, vođenja i zapovijedanja. Razvoj vojne organizacije - izgradnja vojnih timova, vojnog profesionalizma i etike. Sredstva i metode upravljanja u oružanim snagama. Izgradnja zapovjednog kadra. Vođenje vojske u miru i u ratu.
Postavljanje problemskih zadaća u okviru pojedinih tema, rasprava u grupama, artikuliranje i obrazloženje rješenja; simuliranje vojnih zadaća, aplikacija paradigme planiranja, odlučivanja i postavljanja zadaća podređenima; kodiranje i dekodiranje informacija u vojnoj komunikaciji.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Vođenje, skripta, HVU "Petar Zrinski", 1996. Radičević, T.: "Upravljanje i vođenje u vojnoj organizaciji", (materijal u pripremi za izdavanje). FM 22-100, Military Leadership, Oktober, 1999.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže