Operacijska istraživanja
Kratica: OPERISTA Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Sadko Mandžuka
Izvođači: doc. dr. sc. Božidar Ivanković ( Auditorne vježbe, Predavanja )
Opis predmeta: Uvod u operacijska istraživanja. Operacijska istraživanja u prometu. Linearno programiranje. Numeričko rješavanje problema LP. Problemi u zračnom prometu i linearno programiranje. Postoptimalana analiza. Problem transporta i distribucije. Minimizacija troškova, minimizacija vremena. Osnovni pojmovi teorije grafova. Matrična interpretacija grafa. Ekstremni putovi na mreži. Ekstremni protoci na mreži. Problem asignacije: raspored pilota i ruta kao 0-1 programiranje. Pregled metoda: nelinearno programiranje, cjelobrojno programiranje, dinamičko programiranje.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Pašagić, H.: Matematičke metode u prometu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2003. Vadnal, A.: Linearno programiranje, Informator, Zagreb, 1980.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže