Zaštita u prometu
Kratica: ZASPRO Opterećenje: 30(P) + 5(A) + 0(L) + 10(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Mihaela Bukljaš Skočibušić
Izvođači: Tomislav Rožić dipl. ing. ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Osnovni pojmovi prometa, zaštite u prometu i čovjekove okoline. Čimbenici sigurnosti, pravno reguliranje i mjere zaštite u prometu. Utjecaj ergonomskih faktora na antropotehničke značajke. Opasne tvari, njihova podjela i svojstva. Prijevoz opasnih tvari, prometne nezgode i postupci u slučaju nezgode. Teorijski model za usporedbu stanja prometne sigurnosti. Utjecaj Informacijskih sustava i ITS-a na zaštitu. Uloga infrastrukturnih objekata u prevenciji od nezgoda.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Perić, T., Ivaković, Č.: Zaštita u prometu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2001.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže