Organiziranje željezničkog prometa
Kratica: ORGŽEPR Opterećenje: 45(P) + 20(A) + 0(L) + 10(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Borna Abramović
Izvođači: doc. dr. sc. Borna Abramović ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Organizacija željezničkog prometa. Elementi organiziranja željezničkog prometa. Pokazatelji eksploatacije prijevoznih sredstava željezničkog prometa. Korištenje vučnih i vučenih sredstava. Podjela pokazatelja. Pokazatelji eksploatacije vučnih sredstava. Pokazatelji eksploatacije vučenih sredstava. Raspored i usklađivanje vagonskih s kolosijecnim kapacitetima. Usklađivanje vučnih i prijevoznih sredstava. Plan i analiza prijevoza.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Badanjak, D., Bogović, B., Jenić, V.: Organizacija željezničkog prometa, Fakultet prometnih znanosti Sveučilista u Zagrebu, Zagreb, 2006.
2. Abramović, B., Brnjac, N., Petrović, M.: Inženjersko-tehnološki proračuni u željezničkom prometu, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2009.
Preporučena literatura:
3. Eisenbahnreforme in Europa - Eine Standortbestimmung, EuRailPress, Hamburg, 2005.
4. Reforming Europe's Railways - Learning from Experience, EuRailPress, Hamburg, 2011.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže