Prijevozna logistika II
Kratica: PRLOGII Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Jasmina Pašagić Škrinjar
Izvođači: v. pred. mr. sc. Veselko Protega ( Predavanja, Seminar, Auditorne vježbe )
doc. dr. sc. Ratko Stanković ( Auditorne vježbe, Predavanja )
Tomislav Rožić dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
doc. dr. sc. Jasmina Pašagić Škrinjar ( Seminar )
Opis predmeta: Analiza terminala (RTC, LDC) i skladišno-distribucijskih objekata i njihovih funkcija u sustavima prijevozne logistike. Kriteriji izbora lokacije infrastrukturnih objekata kao čimbenika realizacije logističkog koncepta. Modeli izbora lokacije infrastrukturnih objekata. Informacijski podsustav prijevozne logistike. Primjena telematičkih rješenja u logističkim procesima (Fleet Management, Freight Management). Suvremeni sustavi pozicioniranja i usmjeravanja prijevoznih sredstava u cilju optimalizacije prijevoznih procesa. Analiza općih i specifičnih procesa prijevozne logistike (City logistika, ?zelena? logistika, ekspresna dostava). Razrada kriterija za izbor lokacije i određivanje lokacije logističkog terminala za konkretni slučaj. Razrada kriterija za izbor prijevoznog puta distribucijskih obrta vozila. Izrada seminarskog rada "Usmjeravanje prijevoznih sredstava u funkciji optimalizacije procesa distribucije robe iz LDC-a".
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Županović, I.: Tehnologija cestovnog prijevoza, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2002.
2. Pfohl, H.C.: Logistiksysteme, Springer Verlag, Berlin, 2004.
3. Daganzo, C.F.: Logistic Systems Analysis. Springer Verlag, Berlin, 1999.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže