Planiranje i upravljanje u željezničkom prometu
Kratica: PLUPRŽEP Opterećenje: 30(P) + 20(A) + 0(L) + 10(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Hrvoje Haramina
Izvođači: doc. dr. sc. Hrvoje Haramina ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Osnovni principi upravljanja željezničkim prometom. Sustav centraliziranog upravljanja željezničkim prometom. Metodološki aspekti, smjernice i projektiranje voznog reda. Grafički prikazi prometa vlakova i njihova primjena u raznim uvjetima prometovanja. Utvrđivanje kapaciteta pruga. Proračuni tehničke moći, propusne i prijevozne sposobnosti pruga. Dinamički vozni red. Projektiranje energetski učinkovitih voznih redova.
Jezici na kojima se održava nastava: Engleski, Hrvatski
Obavezna literatura:
1. D. Badanjak, B. Bogović, V. Jenić: Organizacija željezničkog prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2007.
2. Abramović, B., Brnjac, N., Petrović, M.: Inženjersko-tehnološki proračuni u željezničkom prometu, Zbirka riješenih zadataka, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb 2007.
3. H. Haramina: Upute za vježbe i izradu seminarskog rada iz kolegija Planiranje i upravljanje u željezničkom prometu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2014.
5. Programska dokumentacija simulacijskog programa OpenTrack.
Preporučena literatura:
4. I.A. Hansen, J. Pachl: Railawy Timetable & Traffic, Eurailpress, Hamburg, 2008.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže