Zrakoplovne emisije
Kratica: ZRAEM Opterećenje: 30(P) + 12(A) + 3(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Tino Bucak
prof. dr. sc. Ernest Bazijanac
Izvođači: doc. dr. sc. Anita Domitrović ( Auditorne vježbe, Predavanja )
prof. dr. sc. Tino Bucak ( Laboratorijske vježbe, Auditorne vježbe )
Jurica Ivošević dipl. ing. ( Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Zakonski preduvjeti i zahtjevi za zrakoplovne konstrukcije u pogledu štetne emisije. Osnove akustike. Zrakoplov kao izvor buke, zračna i strukturna buka. Komunalna buka zrakoplova: ekološki aspekti, međunarodna zakonska regulativa, metode mjerenja i nadzora, karte buke. Metode smanjenja i zaštite. Unutarnja (kabinska) buka: izvori buke, ergonomski, medicinski i sigurnosni aspekti, akustički zamor, fiziološki i psihoakustički efekti buke, interferencija kabinske buke i govora. Metode smanjenja i zaštite. Tvari koje u atmosferu emitiraju zrakoplovni sustavi i njihov utjecaj na okoliš. Homologacijski zahtjevi, konstrukcijski i operativni postupci za smanjivanje emisije štetnih tvari u procesu izgaranja. Proračun količine emitiranih štetnih tvari u zračnoj luci na temelju vrste zrakoplova i LTO ciklusa.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. ICAO Annex 16, Montreal, 1988. FAR 36, Noise Standards, FAA, Washington D.C.
2. Norman, Lister: Development of the technical basis for a New Emissions Parameter covering the whole aircraft operation, Final Tech. Rep. 2003.
Preporučena literatura:
3. Crocker, M. J.: Encyclopedia of Acoustics, John Wiley & Sons, NY, 1997.
4. Hubbard, H. H. (ed.): Aeroacoustics of Flight Vehicles, ASA, 1995.
5. Smith, M. J. T.: Aircraft Noise, Cambridge University Press, 1989.
6. Advisory Circular AC 20-133: s, FAA, U.S. Dept. of Transportation, 1989. ICAO Engine Exhaust Emissions Data Bank, 1st ed. 1995.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže