Upravljanje i vođenje zrakoplova
Kratica: UPRVOĐZR Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Ernest Bazijanac
Izvođači: Karolina Krajček dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Uzdužna i poprečna stabilnost stabilnost zrakoplova. Prijenosne funkcije uzdužnog i bočnog gibanja. Upravljivost, osmotrivost i stabilnost. Metode sintetičkog razvezivanja kanala. Sustav upravljanja stavom u kanalima propinjanja i skretanja. Sustavi upravljanja za koordinirani zaokret. Upravljanje visinom leta. Upravljanje brzinom leta. Upravljanje pravcem leta. Sustav za automatsko praćenje radiofara. Vođenje aviona pri slijetanju i polijetanju. Primjer autopilota zrakoplova MiG-21 i A320. Aktuatori i senzori u sustavima upravljanja zrakoplova. Sustavi inercijalne navigacije (giroskopske i vezane platforme). Simulacija i testiranje autopilota. Off-line, real-time i hardware-in-the-loop simulacija. Sintetički trenažeri leta, konfiguracije, klasifikacija i legislativa.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. T. Kostić: ?Upravljanje i vođenje zrakoplova?, lekcije PDS, FPZ, Zagreb, 2003.
2. D. McLean: Automatic Flight Control Systems; The Prentice Hall International, 1990.
3. C.F. Lin: Modern Navigation, Guidance, and Control Processing; Prentice Hall, Inc., 1991.
Preporučena literatura:
4. B.L. Stevens, F.L. Lewis: Aircraft Control and Simulation; John Wiley & Sons Inc., 1992.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže