Aerodromske operacije
Kratica: AERODOP Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Stanislav Pavlin
Izvođači: Matija Bračić dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Aerodromske operacije. Organizacija. Propisi u vezi aerodromskih operacija i upravljanja. Odnosi sa subjektima u zračnom prometu. Zrakoplovne i nezrakoplovne djelatnosti. Promet i kapaciteti. Kašnjenja. Utjecaji na okoliš. Planiranje namjene zemljišta i kontrola. Zemaljski prihvat. Prihvat i otprema putnika i prtljage. Prihvat i otprema robe i pošte. Prihvat i otprema zrakoplova. Pristup aerodromu. Prognoze. Razvoj zračne luke i aerodromskih operacija. Financiranje kapitalnih investicija.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Pavlin,S.: Aerodromske operacije, skripta, Fakultet prometnih znanosti,2011.
Preporučena literatura:
2. De Neufville, R., Odoni, A.: Airport systems Planning, Design and Management, McGraw-Hill, 2003.
3. Čekić, Š., Bošnjak, I.: Menadžment u transportu i komunikacijama, Univerzitet u Sarajevu i Sveučilište u Zagrebu, 2000.
4. Ashford, N., Stanton, H. P. M., Moore, C. A.: Airport operations, second edition, McGraw-Hill, 2013.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže