Engleski jezik I
Kratica: ENGJI Opterećenje: 15(P) + 0(A) + 0(L) + 0(S) + 15(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: pred. Mihaela Jakovac
Izvođači: pred. Mihaela Jakovac ( Vježbe iz stranog jezika )
Opis predmeta: Revizija gramatičkih struktura u funkciji razumijevanja jezičnog materijala (glagolska vremena, modalni glagoli). Čitanje, usvajanje vokabulara i razumijevanje odabranih tekstova iz područja cestovnog,poštanskog,željezničkog zračnog, vodnog i gradskog prometa.Prepričavanje proširenjem sadržaja. Uvježbavanje kraćih dijaloga; diskusije i komentari o zadanoj temi; prevođenje kraćih stručnih i znanstvenih tekstova s engleskog na hrvatski jezik i s hrvatskog na engleski jezik; kraći tekstovi i stručni/znanstveni članci iz područja prometa, usmeno priopćavanje; pretraživanje relevantnih internetskih stranica vezanih uz tematske jedinice određenog studija; ponavljanje i utvrđivanje poglavlja gramatike engleskog jezika na samom stručnom tekstu s ciljem lakšeg snalaženja u razumijevanju i uporabi engleskom stručnog jezika.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bjelobrk, B., Bošković Gazdović, K.: English Textbook of Transport I. FPZ, Zagreb, 2004.
Preporučena literatura:
2. Murphy, R.: English Grammar in Use (Intermediate) Cambridge, University Press Martin Hewings: Advanced Grammar in Use, Cambridge, University Press
3. Bošković Gazdović, K.: Selected Parts of English Grammar, Exercises with Keys, FPZ, Zagreb, 2003.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže