Engleski jezik III
Kratica: ENGJIII Opterećenje: 15(P) + 0(A) + 0(L) + 0(S) + 15(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: pred. Mihaela Jakovac
Izvođači: Andrej Smodlaka prof. ( Predavanja, Vježbe iz stranog jezika )
pred. Mihaela Jakovac ( Vježbe iz stranog jezika )
Opis predmeta: Čitanje s razumijevanjem odabranih tekstova; Problems of Modern Transportation.America on Wheels, Professionalism in the Public Sector, The History of the Motor Car, BART, Traffic Control and Safety, Teleconferencing and Telecommuting, Mobile Telecommunications. Izrada sažetaka, ključne riječi, kolokacije, pisanje pisama, molbi, prezentacija prema zadanoj temi, izrada materijala u svrhu prezentacije, sudjelovanje u diskusiji na zadanu temu. Cilj ovog predmeta je u prometnoj struci upoznati studente s jezičnim registrom koji se koristi u području prometne tehnologije, a koji se u znatnoj mjeri razlikuje od govornog, općeg jezika, kako bi ih se osposobilo za učinkovito korištenje stručne literature na engleskom jeziku, kako tijekom studija, tako i kasnije u toku cjelokupnog poslije-akademskog profesionalnog usavršavanja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bjelobrk, B., Bošković Gazdović, K.: Transport and Communications, Zagreb, 2002.
Preporučena literatura:
2. Murphy, R.: English Grammar in Use (Intermediate) Cambridge, University Press
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže