Tehnologija vodnog prometa
Kratica: TEHVOPR Opterećenje: 45(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Natalija Jolić
izv. prof. dr. sc. Mihaela Bukljaš Skočibušić
Izvođači: dr. sc. Vlatka Stupalo ( Auditorne vježbe, Predavanja, Seminar )
Opis predmeta: Tehnološki procesi prijevoza tereta u pomorskom prometu i prometu na unutarnjim plovnim putovima. Utjecaj riječnog toka i morskih struja na brzinu plovidbe, organizacije i tehnologije potiskivanog sustava. Eksploatacijski pokazatelji rada flote po vremenu, opterećenju, brzini. Pokazatelji produktivnosti pojedinačnog broda, plovnog sastava ili grupe brodova. Izbor potiskivanog ili teglenog sastava. Određivanje propusne sposobnosti prirodnog plovnog puta. Određivanje propusne moći dionice kanala ili kanaliziranih rijeka te utvrđivanje mjera za povećanje kapaciteta plovnog puta. Tehnološki procesi prijevoza putnika u pomorskom prometu i prometu na unutarnjim plovnim putovima. Sastavljanje dijagrama, grafikona rada teretnih plovila ili voznog rada putničkih brodova. Evidencija i analiza rada flote. Određivanje troškova prijevoza.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Manual on Danube Navigation, via donau, Vienna, 2007.
2. Dadić, I., Smoljić, Lj., Đaković, N.: Organizacija i eksploatacija vodnog prometa, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1993.
3. Ivaković, Č., Božičević, D., Smoljić, Lj., Đaković, N.: Osnove vodnog prometa, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1997.
Preporučena literatura:
4. Čolić, V., Radmilović, Z., Škiljaica, V.: Vodni saobraćaj, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, 2000.
5. Grubišić, N.: Specifičnosti tehnoloških procesa u riječnom prometu, Pomorski zbornik, 46, 1, 2010., pp. 11-37.
6. House, D.: Cargo work: for maritime operations, Routledge, Oxford, 2005.
7. Jović, S.: Organizacija i eksploatacija flote, Građevinska knjiga, Beograd, 1970.
8. Meurn, R. J.: Marine cargo operations: a guide to stowage, Cornell Maritime Press Inc., U.S., 2010.
9. Muškatirović, D.: Unutrašnji plovni putevi i pristaništa, Gradjevinski fakultet Beograd, Beograd, 1979.
10. Radmilović, Z.: Transport na unutrašnjim plovnim putevima, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, 2007.
11. Strengthening inland waterway transport: Pan-European co-operation, OECD Publications, Paris, 2006.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže