Podvorbeni sustavi
Kratica: PODSUST Opterećenje: 30(P) + 20(A) + 10(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Štefica Mrvelj
Izvođači: Ivan Jovović dipl. ing. ( Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Definicija, područja primjene teorije podvorbenih sustava (TPS), kratki povijesni osvrt. Pojam slučajnog procesa (SP): definicija, klasifikacija, brojidbeni procesi, poissonovi SP, SP rađanja i umiranja. Opći opis podvorbenog sustava (PS): korisnik, poslužiteljsko mjesto, rep i podvorbena stega, kendallova oznaka, redoslijed primjene PS na stvarne podvorbene situacije. Matematički opis PS: ulazni proces, proces posluživanja, izlazne veličine, Little-ova formula. prometna mjerila PS. Definicija kapaciteta i propusnosti poslužitelja: osnovni modeli podvorbenih sustava. Temeljne značajke telekomunikacijske mreže. Uvod u mreže podvorbenih sustava: klasifikacija, eksponencijalna MPS. Prometna izvedba analogne TK mreže: sustavi s gubitcima i s čekanjem, pregled PS koji se rabe za modeliranje u analognoj TK mreži. Prometna izvedba ATM mreže kao primjer izvedbe digitalne mreže: prometne značajke izvora prometa, prometni zahtjevi mreže, upravljanje prometom. Primjeri PS u poštanskim sustavima: PS s očiglednom podvorbom.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Begović, M.: Podvorbeni sustavi, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2006.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže