Planiranje zračnog prijevoza
Kratica: PLZRPR Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Mirko Tatalović
Izvođači: dr. sc. Ružica Škurla Babić ( Predavanja, Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Prometni i vrijednosni učinci zračnih prijevoznika. Produktivnost zračnog prijevoznika, indikatori produktivnost rada, goriva, zrakoplova, vrijednosni pokazatelji produktivnosti, TFP model. Analiza putničkog faktora popunjenosti vs. odbijanja putnika, mjere odbijanja putnika. Poslovni modeli zračnih prijevoznika: tradicionalne vs. niskotarifne zrakoplovne kompanije, elementi prijevozničke operative. Proces planiranja flote, operativno-eksploatacijski, financijsko-ekonomski, marketinško-komercijalni, ugovorni čimbenici odabira flote. Planiranje posada i goriva, regulativa pri planiranju rada posada, efikasnost potrošnje goriva, nabava i izračun goriva za let. Značajke potražnje za uslugama zračnog prijevoza, varijabilnost potražnje, matematičko opisivanje i aproksimiranje parametara prijevozne potražnje u zračnom prometu. Prognoziranje potražnje za zračnim prijevozom, metode predviđanja potražnje. Modeli kontrole raspoloživih sjedala, EMSRa i EMSRb modeli. Organizacijska struktura zrakoplovnih kompanija, strategije razvoja, PASTE i SWOT analiza. Modeli profitabilnosti ruta, upravljanje mrežom letova, elementi network strategije, ključni pokazatelji uspješnosti na temelju profitabilnosti ruta. Komercijalni sporazumi u zračnom prometu, alijanse u zračnom prometu. Analize zrakoplovnog tržišta, vrste konkurencije, hrvatsko zrakoplovno tržište.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Tatalović, M., Mišetić, I., Bajić, J.: Menadžment zrakoplovne kompanije, MATE d.o.o., Zagreb, 2012.
5. Tatalović, M.: Autorizirana predavanja, (dostupno na http://e-student.fpz.hr/)
6. Škurla Babić, R.: Autorizirana predavanja, (dostupno na http://e-student.fpz.hr/
Preporučena literatura:
2. Bazargan, M.: Airline Operations and Scheduling, Ashgate Publishing Company, Aldershot, 2012.
3. Belobaba, P. P., Odoni, A., Barnhart, C.: The Global Airline Industry, John Wiley &Sons Ltd, UK, 2009.
4. Doganis, R.: The Airline Business, Routledge, London, 2005.
7. Butler, G.F., Keller, M.R.: Handbook of Airline Operations, McGraw-Hill Companies, New York, 2000.
8. Clark, P.: Bying the Big Jets, Ashgate Publishing Company, Aldershot, 2007.
9. Abdelghany, A., Abdelghany, K.: Modeling Applications in the Airline Industry, Ashgate Publishing Company, Aldershot, 2010.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže