Planiranje letenja i performanse I
Kratica: PLAPERFI Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Doris Novak
Izvođači: v. pred. mr. sc. Davor Franjković ( Predavanja )
dr. sc. Karolina Krajček Nikolić ( Seminar, Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Uvod u predmet. Mase i balansiranje. Terminologija. Definicije. Metode za određivanje pozicije težišta i mase zrakoplova. Utjecaj mase i pozicije težišta na performanse zrakoplova. Rukovanje teretom. Dokumentacija. Performanse zrakoplova. Zahtjevi i ograničenja. Klase performansi. Opći principi uzlijetanja zrakoplova. Definicije brzina i duljina. Utjecajne veličine. Uzlijetanje jednomotornih i višemotornih zrakoplova u klasi B. Uzlijetanje zrakoplova klase A performansi. Balansirana pista za uzlijetanje. Uzlijetanje zrakoplova u klasi A - ostali aspekti. Opći principi penjanja i spuštanja. Značajne veličine. Utjecajni čimbenici. Penjanje zrakoplova u klasama A i B. Krstarenje općenito. Krstarenje zrakoplova u klasama A i B. Spuštanje zrakoplova. Performanse spuštanja. Slijetanje. Utjecajne veličine. Zahtjevi za zrakoplove u klasi performansi A i B. Ograničenja performansi zrakoplova. Performanse zrakoplova u klasi performansi C.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. JAR ATPL Theoretical Knowledge Manual - Flight Performance and Planning 1 - Mass & Balance and Performance, Oxford Aviation Training, Oxford, England and Jeppensen GmbH, Frankfurt, Germany, 2001.
2. CAP 696, UK CAA JAR-FCL Examinations - Mass and Balance Manual (Aeroplanes), 3rd Edition, 2006.
3. CAP 698, UK CAA JAR-FCL Examinations - Aeroplane Performance Manual, 3rd Edition, 2006.
Preporučena literatura:
4. JAR ATPL Training - Mass and Balance, Atlantic Flight Training Ltd and Jeppensen GmbH, Frankfurt, Germany, 2004.
5. JAR ATPL Training - Performance, Atlantic Flight Training Ltd and Jeppensen GmbH, Frankfurt, Germany, 2004.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže